Zararımı Geri Alabilir Miyim?

Değerli Katılımcı;

Aracı Kurum, faaliyetlerini düzenleyen yasal mevzuata veya müşteriyle imzaladığı çerçeve sözleşmeye aykırı söz ve davranışları ile müşterinin zarar etmesine neden olmuş ise, Borçlar Kanunu gereğince bu zararı Müşteri’ye ödemek zorundadır.

Zararların tazmin yoluyla geri alınması şu unsurların varlığına bağlıdır:

  1. Aracı Kurum tarafından sözleşmeye veya mevzuata aykırı davranılması (Örneğin Aracı Kurum’un müşteriye ayda %10-20 oranında kâr vaadinde bulunması…)
  2. Söz konusu hukuka aykırılık ile müşteri zararı arasında illiyet bağının –neden sonuç ilişkisinin- bulunması, (örneğin Aracı Kurum hukuka aykırı davranmasaydı müşteri zararı oluşmayacaktı, denebiliyorsa illiyet bağının varlığı kabul edilir.)
  3. Müşteri zararına neden olan hukuka aykırılıkta Aracı Kurum’un kusurlu olması.

Şimdi, yukarıdaki temel bilgiler ışığında, aşağıdaki formu doldurun ve zararınıza neden olan olayları ayrıntısıyla bize aktarın.

Size mümkün olduğunca kısa sürede dönmeye çalışacağız.

[contact-form-7 id=”156″ title=”Zararımı Geri Alabilir Miyim?”]