HAKSIZ ŞARTLAR

ÇERÇEVE SÖZLEŞMEDE HAKSIZ ŞARTLAR

Son dönemlerde, yetkili “forex” satıcıları tarafından müşterilere sunulan matbu çerçeve sözleşmelerde, müşteri haklarını ciddi şekilde sınırlayan, dürüstlük kuralına aykırı hükümlere yer verildiği gözlenmektedir.

Örneğin, yetkili “forex” satıcısı GCM Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından müşterilere sunulan standart çerçeve sözleşmelerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklara tatbik edilmeyeceği, kaldıraçlı işlemlerin “ticari amaçlı” olduğu ve herhangi bir uyuşmazlıkta yetkili mahkemenin İstanbul Çağlayan mahkemeleri olduğu gibi, tüketici koruma kurallarını devre dışı bırakan ve finansal tüketicilerin hak arama hürriyetini önemli ölçüde sınırlandıran standart kayıtlara yer verilmektedir.

Değerli tüketiciler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, Kanun’da tüketici sözleşmeleri arasında sayılmıştır. Kredili “forex” sözleşmeleri de finansal hizmetlere ilişkin bir mesafeli sözleşmedir. Mesleki veya ticari faaliyeti dışında bir amaç ile “forex” işlemleri açan herkes, bir tüketicidir ve tüketici koruma kurallarından yararlanmayı hak eder. Yukarıda örnek verilen matbu sözleşme hükümleri ise tüketicileri bu haklardan yoksun bırakmak için önceden tasarlanmış haksız uygulamalardır.

Bu aşamada, çerçeve sözleşmelerde yer alan bu tür haksız şartların etkisiz hale getirilmesi için, gerek SPK nezdinde gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde yasal başvuru haklarının kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, matbu çerçeve sözleşmelerdeki haksız şartların tespiti ve işbu haksız şartlara yer veren aracı kurumların idari yaptırıma tabi tutulması maksadıyla, “FİNANSAL TÜKETİCİ HAKLARI İÇİN 81 İLDEN 81 BAŞVURU” hedef mesajı ile yola çıkıyoruz.

Mesleki faaliyetinin dışında bir amaç ile yetkili bir aracı kurum ile kaldıraçlı işlem veya VİOP çerçeve sözleşmesi imzalayan tüketiciler, aracı kurum ile imzaladıkları sözleşme örneklerini aşağıdaki e-posta adresine gönderebilir ve bu sözleşmelerde “haksız şart” içeren hükümler olup olmadığını öğrenebilirler.

İLETİŞİM:

info@forexmagdurlariplatformu.com